Üdvözlünk az Éles Kézisuli honlapján!

„Az Éles Kézisuli megalapításával egy olyan álmom valósult meg melynek célja, hogy az utánpótlás-nevelésben kamatoztassam a kézilabda sportágban szerzett tapasztalataimat. Lehetőséget biztosítunk a  Veszprém és környéke fiataljainak a testmozgásra, illetve, hogy a tehetségesek már fiatalon a lehető legjobb képzésben részesülhessenek.

Magyarországon a kézilabda, olyan nemzeti sajátosságait büszkén viseltető sikersport, mely az utánpótlás számára az egyik legnagyobb lehetőség. Ahhoz, hogy a sportágat még népszerűbbé, szerethetőbbé tegyük, a fiatalok számára szükség van a megfelelő minőségi korosztályos képzésre.
Az utánpótlás nevelés egyik fő feladata a széles tömegbázis kialakítása, mely a tehetségek kiválasztásának lehetőségét és a sportág népszerűségét biztosítja. Fontos, hogy még a kevésbé tehetséges játékosok is a sportág rendszerében tudjanak maradni és a kézilabda sportágat élethosszig játsszák, akár versenyszerűen, akár hobbi szinten..”

Éles József

Alapelveink:

a gyermekek személyiségének, képességeinek fejlesztése

minden gyermek kapja meg a lehetőséget ahhoz, hogy megtalálja azt, amiben tehetséges

a gyermekeket fel kell készíteni a változásokra, az új kihívások felismerésére

példamutató életvitel

tolerancia, türelem, egymás tisztelete, megbecsülése

becsületesség, igazságosság, őszinteség, bizalom, erkölcsi tisztaság

önfegyelem, önismeret, alkalmazkodóképesség, empátia

szakszerűség, pontosság, igényesség és kitartás a munkában

a tudás, a munka, az értékteremtés megbecsülése

az egészséges életvitel igénye

Néhány szó az iskolánkról

A korosztályok képzésének megtervezésekor támaszkodtunk Mocsai Lajos: „Az utánpótlás korosztályok képzési keretterve” szakmai anyagra. Ennek megfelelően illetve a MKSZ utánpótlásra vonatkozó speciális, korcsoportonkénti anyagait fi gyelemmel kísérve építettük fel az egyesület korosztályos rendszerét. 

Először a kézilabdázás öt alap technikai elemét – labdavezetés, átadások, kapura lövés, cselezés, védekezés – kell megtanítani és ezeket kell egymás után összekapcsolni olyan játékos gyakorlatok segítségével, melyek kezdetben nagyon egyszerűek, majd a játékosok fejlődésével egyre komplexebbé válnak. Ezzel párhuzamosan fontos a labda nélküli mozgások oktatása, és összekapcsolásuk a technikai elemek oktatásával. Nagyon fontos, hogy a helyes technikák megtanítása és elsajátítása után, versenyhelyzetben is gyakoroltassuk a gyermekeket, megfelelő technikai szint elérése után pedig, támadó – védő egyensúlyban.